วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

peroxyacetic acid disinfectant | Peracetic - PAA 15% , เปอร์อะซิติก แอซิด, สารฆ่าเชื้อ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

จำหน่าย Peroxyacetic acid, Peracetic - PAA 15% , เปอร์อะซิติก แอซิด สำหรับใช้งาน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  ราคถูก 90 ++ บาท.kg


Peracetic Acid, Peroxyacetic Acid 15 % - สามารถแทกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวหนัง ที่ 37 องศาเซลเซียส โดยใช้ PAA 0.8% (ไม่กัดกร่อน) ชี้ให้เห็นการดูดซึมทางผิวหนังในปริมาณต่ำมาก  ของกรดเปอร์อะซิติก  ผ่านผิวหนังปกติของสุกร   ที่ระดับ corrosive concentrations ความเข้มข้น  ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เป็นกรดเปอร์อะซิติก  กรดอะซิติก หรือ CO2   ระดับความเข้มข้นของการกัดกร่อน PAAPeroxyacetic acid  | Peracetic - PAA 15%
บรรจุถัง  | 90 - 140 บาท.kg ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail :    manop.service@gmail.com

Peroxyacetic acid,  peracetic acid หรือ กรดเปอร์อะซิติก   เป็นส่วนผสมที่สมดุลของสาร peroxy, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดอะซิติก  


มันสลายตัวเป็นกรดอะซิติกน้ำ และออกซิเจน  ที่เหลือทั้งหมดที่ไม่เป็นอันตราย    Peroxyacetic acid,  peracetic acid หรือ กรดเปอร์อะซิติก  เป็น EPA จดทะเบียนสารต้านจุลชีพ  antimicrobial agent สำหรับการลดการติดเชื้อที่มี 11% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ 15%


กรด Peroxyacetic Acid  ประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดอะซิติกกรด octanoic กรด peroxyacetic กรด peroxyoctanoic และกรด 1 hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic  ( hydrogen peroxide, acetic acid, octanoic acid, peroxyacetic acid, peroxyoctanoic acid, and 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid.)  ถูกนำมาใช้ในผลไม้และผัก,  ผลไม้ และ ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์   พื้นผิวผักและผลไม้ สำหรับการใช้งานในการควบคุมจุลินทรีย์ในน้ำ  หรือสินค้าการเกษตร

Advantages of Peracetic Acid | ข้อดีของการใช้เปอร์อะซิติก แอซิด, สารฆ่าเชื้อ   :

สามารถใช้งานแบบทั้ง Batch and continuous systems,  maximum concentration of 80 ppm peroxyacetic acid and a minimum contact time of 45 seconds be used.


การเกิดปฏิกิริยาต่ำที่มีสารอินทรีย์การควบคุมจุลินทรีย์ | low reactivity with organics consistent dosage is available for microbial control
ไม่จำเป็น มีการควบคุมค่า pH ที่ | no pH control necessary
ไม่ต้องล้างออก | no rinse required
ไม่จำเป็นต้องมีในสถานที่เตรียมอุปกรณ์ | no on-site generation equipment needed
ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาผสมกับน้ำเพื่อให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 80 ppm กรดเปอร์อะซิติกและเวลาการติดต่ออย่างน้อย 45 วินาทีนำมาใช้


วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

Disinfectant for Animal Farm | Peracetic Acid, peroxyacetic acid เปอร์อะซิติก แอซิด

จำหน่าย Disinfectant - Peracetic Acid   for Animal Farm | Peroxyacetic acid,  เปอร์อะซิติก แอซิด   | ราคาถูก 90 + บาท.Kg.


Disinfectant – Peracetic Acid , Peroxyacetic acid , เปอร์อะซิติก แอซิด  เป็นสามาเคมีฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลทรีย์เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ต่าง ๆ สำหรับสิ่งแว้ดล้อมได้ทุกชนิดโดยไม่เหลือสารพิษตกค้าง เป็นอันตราย หรือเป็นสารก่อมะเร็ง ประสิทธิภาพของ Birlox-15 | Peracetic Acid มีความสามารถในการ sterilization สูง สามารถทำลาย แบคทีเรียในกลุ่ม Vegetative form, Mycobacteria, สามารถทำลายเชื้อไวรัส ในกลุ่ม Lipid and medium size และ Non-lipid – small size ตลอดจนถึงกลุ่มเชื้อรา fungi ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


Peracetic Acid, peroxyacetic acid เปอร์อะซิติก แอซิด
ราคาถูก ที่สุด  80 - 140  บาท/กิโลกรัมติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com

Disinfectant –   | Peracetic Acid is an organic compound with the formula CH3CO3H. This organic peroxide is a colorless liquid with a characteristic acrid odor reminiscent of acetic acid.Peracetic acid is produced industrially by the autoxidation of acetaldehyde:

                       O2 + CH3CHO → CH3CO3H

It forms upon treatment of acetic acid with hydrogen peroxide, the equilibrium constant being 0.37 at room temperature:

                      H2O2 + CH3CO2H CH3CO3H + H2O

As an alternative, acetyl chloride and acetic anhydride can be used to generate a solution of the acid with lower water content.Disinfectant - Peracetic Acid for Animal Farm


Disinfectant –    | Peracetic Acid สามารถใช้ฆ่าหรือทำลายจุลชีพและใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งการออกฤทธิ์ไม่มีความจำเพาะต่อเชื้อ , ใช้กับพื้นห้อง, เครื่องมือ, เครื่องใช้, พื้นห้อง โรงเรือนเลี้ยงสัตร์ เข่น ฟาร์มไก่, ฟาร์มหมู, ฟาร์มวัว,


 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายเชื้อ | Peracetic Acid ความเข้มข้นของน้ำยาทำลายเชื้อ


  • ระยะเวลาของการใช้น้ำยา
  • จำนวนและปริมาณของสิ่งปนเปื้อนจำนวนแบคทีเรีย
  • ลักษณะ, อาหารของจุลชีพ, ชนิดของการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์
  • อุณหภูมิของยาซึ่งจะทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้น
  • ความไวของแบคทีเรียต่อยา
  • คุณสมบัติของ media บริเวณที่มีเชื้อโรค เช่น เป็นโปรตีน กรด/ ด่าง อินทรียสาร

 คุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งาน ของ  | Peracetic Acid


1. มีฤทธิ์ทำลายจุลชีพได้ทุกชนิด
2. ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วและมีฤทธิ์อยู่นาน
3. ละลายน้ำได้ง่ายและมีความคงตัวสูง
4. ฤทธิ์ไม่เสียไปเมื่อถูกกับสบู่ หรือ สารอินทรีย์ เช่น เลือด หนอง ฯลฯ
5. ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย และไม่ขัดขวางกลไกในการหายของแผล
6. ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อย และไม่ก่อให้เกิดการแพ้
7. สามารถแทรกซึมเข้าไปในสิ่งของที่ต้องการ ทำให้ปราศจากเชื้อได้ดี และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อวัตถุที่ใช้
8. ไม่มีสี
9. ราคาถูกPeracetic Acid | เปอร์อะซิติก แอซิด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Best Disinfectant

Peracetic Acid   -- Best Disinfectant, Antimicrobial Agents
Peracetic Acid | น้ำยาฆ่าเชื้อโรค | Disinfectant 

ราคาถูก ที่สุด 80 - 150 บาท/กิโลกรัม


ติดต่อสอบถามรายละเอียด :   คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com


Peracetic Acid,   | เปอร์อะซิติก แอซิด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค   สารที่ใช้ในการทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรือยับยั้งกิจกรรมของพวกจุลลินทรีย์

สารฆ่าเชื้อ Peracetic Acid, เปอร์อะซิติก แอซิด , น้ำยาฆ่าเชื้อโรค , สามารถทำลายสปอร์อย่างสมบูรณ์  เช่น   เดียวกับรูปแบบการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์  หรือ ไม่สมบูรณ์ทำลายเพียงรูปแบบการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต พวกเขามีความแตกต่าง  ไปจากการฆ่าเชื้อ  ซึ่งเป็นสารต้านการติดเชื้อ ใช้กับมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด  ในการรักษาอาหาร สำหรับการบริโภคระยะเวลานานเวลาหลายวิธีการเก็บรักษาอาหารได้รับการพยายาม เหล่านี้รวมถึง   ความร้อน,  แช่แข็ง,  อบแห้ง,  การหมัก และการเพิ่มสารกันบูดสารเคมี,   ในปีที่ผ่านมาการใช้สารกันบูดสารเคมีได้เพิ่มขึ้น เพราะนี่คือการพัฒนาในด้านการตลาดและการกระจายของอาหารที่เราบริโภคและยังเป็นเพราะความหลากหลายของอาหารที่นำเสนอสำหรับการบริโภค

ครั้งหนึ่งอาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศและจะต้องใช้เวลาการเก็บรักษาสั้น ปัจจุบันอาหารที่ผลิตในสถานที่หนึ่งอาจจะดำเนินการในอีกและต่อมามีการกระจายไปยังสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายทั่วประเทศThis means that the interval between food production and consumption has become substantially longer and  preservation of food over a long period has become essential.
We are also consuming more variety of food items and often these items are made available all year round.

To support this new trend of food processing, distribution, and consumption, the use of chemical
preservatives such as Peracetic Acid (PAA)  has become more important. We now have a deeper and better understanding of chemical preservatives and their role in the preservation of food. It is now less expensive and safer to enjoy a wide  variety of food all year round.  Chemical preservatives are used to prevent or retard both chemical and biological deterioration of food.  Chemical deterioration include


คุณสมบัติกรดเปอร์อะซิติก เป็น biocidal oxidizer สูง  ที่มีประสิทธิภาพ กรด Peracetic Acid ขจัดสารปนเปื้อนพื้นผิว ( ที่ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน )    


ใช้กรดเปอร์อะซิติก, Peracetic acid  ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ศัลยกรรมและทันตกรรมเคมี  ,  วิธีนี้เป็นการฆ่าเชื้อ  ที่อุณหภูมิปกติ เป็นที่นิยมใช้ sterilant 35%

กรดเปอร์อะซิติก , peroxyacetic acid, และ anticorrosive agent ภาชนะที่บรรจุจะใช้เพียงครั้งเดียว ควรใช้งานได้ทันที , ก่อนที่จะปิดฝาและเริ่มต้นใช้งาน    ต้องผสมกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้นเจือจาง 0.2% กับน้ำกรอง (0.2 ไมครอน) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสประมาณ   เจือจางกรดเปอร์อะซิติก  และผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 12 นาที  

 เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของกรดเปอร์อะซิติก  เป็นสารออกซิไดซ์  อื่น ๆ คือมัน denatures โปรตีนรบกวนเซลล์,  ซึมผ่านผนัง,  และ oxidizes sulfhydryl และsulfur bonds in proteins, enzymes โปรตีนเอนไซม์และสารอื่น ๆ

Microbicidal Activity :  Peracetic acid กรดเปอร์อะซิติก   จะยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก  


และแกรมลบเชื้อแบคทีเรีย,  เชื้อรา,  และ ยีสต์  (inactivate gram-positive and gram-negative bacteria, fungi, and yeasts) ภายใน <5 นาที  ที่ <100 ppm ในสารอินทรีย์ที่ 200-500 ppm    

Peracetic Acid, Peroxyacetic Acetic สามารถฆ่าไวรัสช่วง ปริมาณกว้าง (12-2250 ppm)    กับการใช้งานในโปลิโอสารสกัดจากยีสต์ในเวลา 15 นาทีกับ 1,500-2,250 ppm สปอร์ของเชื้อแบคทีเรียในการระงับการใช้งานใน 15 วินาทีถึง 30 นาที 500 ถึง 10,000 ppm (0.05 ถึง 1%)

การจำลองการใช้งานการทดลองได้แสดงให้เห็นกิจกรรม microbicidal  แสดงให้เห็นการฆ่าจุลินทรีย์และ ความล้มเหลว  ของการยังยั้งเชื้อ    ,  กรดเปอร์อะซิติก  มีประสิทธิภาพสูง กรดเปอร์อะซิติกก็สามารถที่จะสมบูรณ์ฆ่าเชื้อโรค  6 log10 ของเชื้อ 6-log10 of Mycobacterium chelonae, Enterococcus faecalis, and B. atrophaeus spores with both an organic and inorganic   ในการทำการ sterilization processes กระบวนการฆ่าเชื้ออื่น ๆ