วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

Peracetic Acid | เปอร์อะซิติก แอซิด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค Best Disinfectant

Peracetic Acid   -- Best Disinfectant, Antimicrobial Agents
Peracetic Acid | น้ำยาฆ่าเชื้อโรค | Disinfectant 

ราคาถูก ที่สุด 80 - 150 บาท/กิโลกรัม


ติดต่อสอบถามรายละเอียด :   คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com


Peracetic Acid,   | เปอร์อะซิติก แอซิด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค   สารที่ใช้ในการทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรือยับยั้งกิจกรรมของพวกจุลลินทรีย์

สารฆ่าเชื้อ Peracetic Acid, เปอร์อะซิติก แอซิด , น้ำยาฆ่าเชื้อโรค , สามารถทำลายสปอร์อย่างสมบูรณ์  เช่น   เดียวกับรูปแบบการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์  หรือ ไม่สมบูรณ์ทำลายเพียงรูปแบบการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต พวกเขามีความแตกต่าง  ไปจากการฆ่าเชื้อ  ซึ่งเป็นสารต้านการติดเชื้อ ใช้กับมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด  ในการรักษาอาหาร สำหรับการบริโภคระยะเวลานานเวลาหลายวิธีการเก็บรักษาอาหารได้รับการพยายาม เหล่านี้รวมถึง   ความร้อน,  แช่แข็ง,  อบแห้ง,  การหมัก และการเพิ่มสารกันบูดสารเคมี,   ในปีที่ผ่านมาการใช้สารกันบูดสารเคมีได้เพิ่มขึ้น เพราะนี่คือการพัฒนาในด้านการตลาดและการกระจายของอาหารที่เราบริโภคและยังเป็นเพราะความหลากหลายของอาหารที่นำเสนอสำหรับการบริโภค

ครั้งหนึ่งอาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศและจะต้องใช้เวลาการเก็บรักษาสั้น ปัจจุบันอาหารที่ผลิตในสถานที่หนึ่งอาจจะดำเนินการในอีกและต่อมามีการกระจายไปยังสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายทั่วประเทศThis means that the interval between food production and consumption has become substantially longer and  preservation of food over a long period has become essential.
We are also consuming more variety of food items and often these items are made available all year round.

To support this new trend of food processing, distribution, and consumption, the use of chemical
preservatives such as Peracetic Acid (PAA)  has become more important. We now have a deeper and better understanding of chemical preservatives and their role in the preservation of food. It is now less expensive and safer to enjoy a wide  variety of food all year round.  Chemical preservatives are used to prevent or retard both chemical and biological deterioration of food.  Chemical deterioration include


คุณสมบัติกรดเปอร์อะซิติก เป็น biocidal oxidizer สูง  ที่มีประสิทธิภาพ กรด Peracetic Acid ขจัดสารปนเปื้อนพื้นผิว ( ที่ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน )    


ใช้กรดเปอร์อะซิติก, Peracetic acid  ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ศัลยกรรมและทันตกรรมเคมี  ,  วิธีนี้เป็นการฆ่าเชื้อ  ที่อุณหภูมิปกติ เป็นที่นิยมใช้ sterilant 35%

กรดเปอร์อะซิติก , peroxyacetic acid, และ anticorrosive agent ภาชนะที่บรรจุจะใช้เพียงครั้งเดียว ควรใช้งานได้ทันที , ก่อนที่จะปิดฝาและเริ่มต้นใช้งาน    ต้องผสมกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้นเจือจาง 0.2% กับน้ำกรอง (0.2 ไมครอน) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสประมาณ   เจือจางกรดเปอร์อะซิติก  และผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 12 นาที  

 เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของกรดเปอร์อะซิติก  เป็นสารออกซิไดซ์  อื่น ๆ คือมัน denatures โปรตีนรบกวนเซลล์,  ซึมผ่านผนัง,  และ oxidizes sulfhydryl และsulfur bonds in proteins, enzymes โปรตีนเอนไซม์และสารอื่น ๆ

Microbicidal Activity :  Peracetic acid กรดเปอร์อะซิติก   จะยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก  


และแกรมลบเชื้อแบคทีเรีย,  เชื้อรา,  และ ยีสต์  (inactivate gram-positive and gram-negative bacteria, fungi, and yeasts) ภายใน <5 นาที  ที่ <100 ppm ในสารอินทรีย์ที่ 200-500 ppm    

Peracetic Acid, Peroxyacetic Acetic สามารถฆ่าไวรัสช่วง ปริมาณกว้าง (12-2250 ppm)    กับการใช้งานในโปลิโอสารสกัดจากยีสต์ในเวลา 15 นาทีกับ 1,500-2,250 ppm สปอร์ของเชื้อแบคทีเรียในการระงับการใช้งานใน 15 วินาทีถึง 30 นาที 500 ถึง 10,000 ppm (0.05 ถึง 1%)

การจำลองการใช้งานการทดลองได้แสดงให้เห็นกิจกรรม microbicidal  แสดงให้เห็นการฆ่าจุลินทรีย์และ ความล้มเหลว  ของการยังยั้งเชื้อ    ,  กรดเปอร์อะซิติก  มีประสิทธิภาพสูง กรดเปอร์อะซิติกก็สามารถที่จะสมบูรณ์ฆ่าเชื้อโรค  6 log10 ของเชื้อ 6-log10 of Mycobacterium chelonae, Enterococcus faecalis, and B. atrophaeus spores with both an organic and inorganic   ในการทำการ sterilization processes กระบวนการฆ่าเชื้ออื่น ๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น