วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

Disinfectant for Animal Farm | Peracetic Acid, peroxyacetic acid เปอร์อะซิติก แอซิด

จำหน่าย Disinfectant - Peracetic Acid   for Animal Farm | Peroxyacetic acid,  เปอร์อะซิติก แอซิด   | ราคาถูก 90 + บาท.Kg.


Disinfectant – Peracetic Acid , Peroxyacetic acid , เปอร์อะซิติก แอซิด  เป็นสามาเคมีฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลทรีย์เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ต่าง ๆ สำหรับสิ่งแว้ดล้อมได้ทุกชนิดโดยไม่เหลือสารพิษตกค้าง เป็นอันตราย หรือเป็นสารก่อมะเร็ง ประสิทธิภาพของ Birlox-15 | Peracetic Acid มีความสามารถในการ sterilization สูง สามารถทำลาย แบคทีเรียในกลุ่ม Vegetative form, Mycobacteria, สามารถทำลายเชื้อไวรัส ในกลุ่ม Lipid and medium size และ Non-lipid – small size ตลอดจนถึงกลุ่มเชื้อรา fungi ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี


Peracetic Acid, peroxyacetic acid เปอร์อะซิติก แอซิด
ราคาถูก ที่สุด  80 - 140  บาท/กิโลกรัมติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com

Disinfectant –   | Peracetic Acid is an organic compound with the formula CH3CO3H. This organic peroxide is a colorless liquid with a characteristic acrid odor reminiscent of acetic acid.Peracetic acid is produced industrially by the autoxidation of acetaldehyde:

                       O2 + CH3CHO → CH3CO3H

It forms upon treatment of acetic acid with hydrogen peroxide, the equilibrium constant being 0.37 at room temperature:

                      H2O2 + CH3CO2H CH3CO3H + H2O

As an alternative, acetyl chloride and acetic anhydride can be used to generate a solution of the acid with lower water content.Disinfectant - Peracetic Acid for Animal Farm


Disinfectant –    | Peracetic Acid สามารถใช้ฆ่าหรือทำลายจุลชีพและใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งการออกฤทธิ์ไม่มีความจำเพาะต่อเชื้อ , ใช้กับพื้นห้อง, เครื่องมือ, เครื่องใช้, พื้นห้อง โรงเรือนเลี้ยงสัตร์ เข่น ฟาร์มไก่, ฟาร์มหมู, ฟาร์มวัว,


 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายเชื้อ | Peracetic Acid ความเข้มข้นของน้ำยาทำลายเชื้อ


  • ระยะเวลาของการใช้น้ำยา
  • จำนวนและปริมาณของสิ่งปนเปื้อนจำนวนแบคทีเรีย
  • ลักษณะ, อาหารของจุลชีพ, ชนิดของการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์
  • อุณหภูมิของยาซึ่งจะทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้น
  • ความไวของแบคทีเรียต่อยา
  • คุณสมบัติของ media บริเวณที่มีเชื้อโรค เช่น เป็นโปรตีน กรด/ ด่าง อินทรียสาร

 คุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งาน ของ  | Peracetic Acid


1. มีฤทธิ์ทำลายจุลชีพได้ทุกชนิด
2. ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วและมีฤทธิ์อยู่นาน
3. ละลายน้ำได้ง่ายและมีความคงตัวสูง
4. ฤทธิ์ไม่เสียไปเมื่อถูกกับสบู่ หรือ สารอินทรีย์ เช่น เลือด หนอง ฯลฯ
5. ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย และไม่ขัดขวางกลไกในการหายของแผล
6. ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้น้อย และไม่ก่อให้เกิดการแพ้
7. สามารถแทรกซึมเข้าไปในสิ่งของที่ต้องการ ทำให้ปราศจากเชื้อได้ดี และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อวัตถุที่ใช้
8. ไม่มีสี
9. ราคาถูกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น