วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

peroxyacetic acid disinfectant | Peracetic - PAA 15% , เปอร์อะซิติก แอซิด, สารฆ่าเชื้อ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

จำหน่าย Peroxyacetic acid, Peracetic - PAA 15% , เปอร์อะซิติก แอซิด สำหรับใช้งาน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  ราคถูก 90 ++ บาท.kg


Peracetic Acid, Peroxyacetic Acid 15 % - สามารถแทกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวหนัง ที่ 37 องศาเซลเซียส โดยใช้ PAA 0.8% (ไม่กัดกร่อน) ชี้ให้เห็นการดูดซึมทางผิวหนังในปริมาณต่ำมาก  ของกรดเปอร์อะซิติก  ผ่านผิวหนังปกติของสุกร   ที่ระดับ corrosive concentrations ความเข้มข้น  ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เป็นกรดเปอร์อะซิติก  กรดอะซิติก หรือ CO2   ระดับความเข้มข้นของการกัดกร่อน PAAPeroxyacetic acid  | Peracetic - PAA 15%
บรรจุถัง  | 90 - 140 บาท.kg ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail :    manop.service@gmail.com

Peroxyacetic acid,  peracetic acid หรือ กรดเปอร์อะซิติก   เป็นส่วนผสมที่สมดุลของสาร peroxy, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกรดอะซิติก  


มันสลายตัวเป็นกรดอะซิติกน้ำ และออกซิเจน  ที่เหลือทั้งหมดที่ไม่เป็นอันตราย    Peroxyacetic acid,  peracetic acid หรือ กรดเปอร์อะซิติก  เป็น EPA จดทะเบียนสารต้านจุลชีพ  antimicrobial agent สำหรับการลดการติดเชื้อที่มี 11% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และ 15%


กรด Peroxyacetic Acid  ประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, กรดอะซิติกกรด octanoic กรด peroxyacetic กรด peroxyoctanoic และกรด 1 hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic  ( hydrogen peroxide, acetic acid, octanoic acid, peroxyacetic acid, peroxyoctanoic acid, and 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid.)  ถูกนำมาใช้ในผลไม้และผัก,  ผลไม้ และ ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์   พื้นผิวผักและผลไม้ สำหรับการใช้งานในการควบคุมจุลินทรีย์ในน้ำ  หรือสินค้าการเกษตร

Advantages of Peracetic Acid | ข้อดีของการใช้เปอร์อะซิติก แอซิด, สารฆ่าเชื้อ   :

สามารถใช้งานแบบทั้ง Batch and continuous systems,  maximum concentration of 80 ppm peroxyacetic acid and a minimum contact time of 45 seconds be used.


การเกิดปฏิกิริยาต่ำที่มีสารอินทรีย์การควบคุมจุลินทรีย์ | low reactivity with organics consistent dosage is available for microbial control
ไม่จำเป็น มีการควบคุมค่า pH ที่ | no pH control necessary
ไม่ต้องล้างออก | no rinse required
ไม่จำเป็นต้องมีในสถานที่เตรียมอุปกรณ์ | no on-site generation equipment needed
ผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาผสมกับน้ำเพื่อให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 80 ppm กรดเปอร์อะซิติกและเวลาการติดต่ออย่างน้อย 45 วินาทีนำมาใช้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น